Print this page

Novosti


 

NAŠA VIZIJA - biti vrtić u kojem djeca žele boraviti, koji zadovoljava sve dječje potrebe - dječja kuća radosnog odrastanja

NAŠA MISIJA - jest profesionalan pristup ranom odgoju i obrazovanju kao prvom dijelu i temelju odgojno-obrazovnoga sustava, uvažavanje i zadovoljavanje dječjih potreba te utjecanje na razvoj roditeljskih kompetencija

 

Roditelji korisnici Dječjeg vrtića Ciciban suglasni su s objavom fotografija na internet stranici DV Ciciban. Fotografije su dio pedagoške dokumentacije. Tekstovi i fotografije na stranici www.ciciban.net vlasništvo su DV Ciciban i ne smiju se prenositi bez prethodnog odobrenja. Ukoliko želite preuzeti neke sadržaje, molimo, kontaktirajte nas!

Page 1 of 63  > >>

21. 03. 2014.
Category: General
Posted by: BBC

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban (u daljnjem tekstu Vrtić), na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/2013) te prema Odluci sa VII. sjednice (klasa: 601-02/14-05/19 ur.broj: 2103/01-17-14-4) održane dana 13. ožujka 2014. i prema Pravilniku o upisu djece u Vrtić objavljuje

Oglas za upis djece u  pedagošku godinu 2014./2015.

 

 

21. 03. 2014.
Category: General
Posted by: BBC
21. ožujka obilježava se Svjetski dan Downovog sindroma. Pokrenuta je akcija „ŠARENE ČARAPE" kojom na simboličan način možete pokazati svoju podršku:
vrlo jednostavno
obucite šarene i/ili dvije različite čarape
Dječji vrtić Ciciban priključuje se akciji!

 

21. 03. 2014.
Category: General
Posted by: BBC
20. ožujka obilježava se Međunarodni dan sreće, a u subotu, 22. ožujka pridružite se akciji
"I Bjelovar je Happy!".
21. 03. 2014.
Category: General
Posted by: BBC
Očni centar d.o.o. iz Bjelovara primio je u posjet odgojno-obrazovnu skupinu odgajteljica Andreje Akšić i Monike Ćenan. Osim preventivnog oftamološkog pregleda, djeca su imala priliku više doznati o zaštiti očiju i vida. Svako dijete na poklon od Očnog centra d.o.o. dobilo je dječje sunčane naočale s odgovarajućom optimalnom zaštitom osjetljivih dječjih očiju.
21. 03. 2014.
Category: General
Posted by: BBC
Regionalna smotra obuhvaćala je četiri županije: Koprivničko-križevačku, Međimursku, Varaždinsku te Bjelovarsko-bilogorsku. Našu županiju predstavili su projekti iz DV Bjelovar i DV Ciciban. Dječji vrtić Ciciban prezentirao je projekt U našem vrtu svega ima.

 Next page: O nama