Print this page

Vlakovi

PROJEKT VLAKOVI

 

projekt vodila odgajateljica Sunčica Vrban 

pedagoška godina 2007/2008

 

Dječji vrtić Ciciban veliku pozornost posvećuje projektnom radu s djecom predškolske dobi. Projektna metoda u ranom odgoju i obrazovanju pokazala se izvrsnom strategijom produbljivanja i proširivanja dječjeg interesa, pozitivnog utjecanja na njihove društvene odnose, ali i kao jedna od najboljih metoda cjelovitom pristupu djetetovom razvoju. Na našim internet stranicama www.cicban.net svi zainteresirani mogu pogledati nekoliko već provedenih i uspješnih dječjih projekata. Projekti koji proizlaze iz dječjih interesa i njihovih potreba imaju izniman potencijal za obogaćivanje njihovog načina učenja i doživljavanja svijeta koji ih okružuje pa upravo zato i mi dajemo prednost takvim projektima iniciranim od djece.

 

Naš vrtić ima pogled na prugu i vlakove koji onuda prolaze. Uočili smo da čim prođe vlak jedan dječak iz grupe se rastuži i uzruja. Savjetovali smo roditeljima da pročitaju slikovnicu „Vlakovi" te da posjete željeznički kolodvor. Uz dobru suradnju s roditeljima uspješno smo riješili taj problem pa se kod dječaka javio interes za vlakove. Naš hrabri Fran se ne boji više vlakova, već stalno o njima priča i u vrtiću i kod kuće. Tako sada cijela skupina ima poseban ritual kada prolazi vlak - svi mašemo i glasno vičemo: „Vlaaak!", a neki ponekad i na spavanju, u polusnu. Uz Frana, velik interes za vlakove pokazali su i trogodišnjaci Sven, Tomi i Alan te nas potaknuli da započnemo s projektom.

 

Fran često u kutiću građenja i konstruiranja slaže prugu i željezničku stanicu (postaju) od drvenih kockica. Jednom prilikom pridružuje mu se Alan, ali Fran mu ne dopušta da stavi kockicu gdje to Alan želi jer, kaže Fran: „Ja sam bio tamo, tako ne izgleda željeznički kolodvor". Iz ove anegdote vidljivo je da sada dječak raspolaže znanjima i da to pokušava prenijeti na svoje prijatelje iz grupe.

 

Djeca često samoinicijativno slažu stolice u vlak i igraju se da putuju na more. Odgajateljica iskorištava situacijski poticaj i djeci igru oplemenjuje stihovima koje djeca lako i brzo pamte: Veseo je ovaj vlak / Što livadom juri / Čekaju ga putnici / Jako mu se žuri. Često izlazimo na veliko dvorište iza vrtića, a djeca se vole igrati na našem drvenom vlakiću koji je bio scena mnogih simboličkih igara tijekom trajanja cijeloga projekta

 

Poseban doživljaj bio je posjet Tehničkom muzeju u Zagrebu. Velik interes djece bio je za staru lokomotivu koja je spuštala zvukove kao da će krenuti. Nakon posjeta sa starijom djecom razgovaramo o prvim vlakovima, kao su izgledali, što ih je pokretalo.

 

Stjepan: "Bio je crn, im'o je dizalicu i prikolicu. Pokretali su ga kotači, ali ga je netko morao gurati, neki stričak koji upravlja s tim vlakom."

 

Tara: „Moj tata popravlja stare vlakove i on je donio u vrtić puno slika od vlakova."

 

Karlo P.: „Ja mislim da su možda išli na ugljen."

 

Potaknuta dječjim interesom, uvodim enciklopediju „Vlakovi", a djeca zainteresirano promatraju slike starih vlakova i čude se kako su prije konji vukli prikolice, kolica i male vagone. Filip R. i Karlo P. dogovaraju se koji će naslikati konja kako vuče vagone, a koji čovjeka. Po dogovoru slike će spojiti pa je nastala situacija prave suradnje među dječacima.

 

Sven u vrtić donosi film „Vlak u snijegu". Tomi i Alen radosno govore: „Ja sam to gledao, ja to volim gledati!". Djeca sjedaju pred televizor i većina njih gleda film od početka do kraja. Film traje nešto duže pa sam se iznenadila koliko im je dugo pažnja bila usredotočena na film. Sven i Tomi nam pričaju kako su bili u Velikom Grđevcu i tamo vidjeli vlak iz filma. Svi zajedno pjevamo poznatu pjesmu iz filma „Kad se male ruke slože". Nekoliko djece uzima kalupe od bombonjerica i igraju se da odbacuju s njima snijeg da ih ne zebu prsti poput djece u filmu kad im Pero baca papirnate tanjure za odbacivanje snijega.

 

U našem lokalnom listu Bjelovarac odgajateljica je pronašla članak o filmu i glumcima „Vlak u snijegu „Gdje su i što rade danas Pero i Draga, omiljeni junaci najpoznatijeg dječjeg filma?". Djeci objašnjava da su glumci sada odrasli i da žive u našem gradu.

 

U suradnji s Hrvatskim željeznicama u prosincu 2007. godine organiziramo vožnju božićnim vlakićem. Vlak Tin Express kreće sa Željezničkog kolodvora Bjelovar, a vozi do Kloštra Podravskog. U vlaku je vrlo veselo, Djed Mraz dijeli poklone, a sviraju i božićne pjesme.

 

Zimi je naš drveni vlakić zatrpan snijegom. Djeca pokušavaju ručicama i lopatama skinuti snijeg s njega po uzoru na film „Vlak u snijegu". Djeca rado iščekuju vlak koji prolazi uvijek u isto vrijeme i svira nam, a svi prisutni mu mašu.

 

Odgajateljica Martina Kovač iskoristila je dječji interes za vlakove i naučila ih igru s pjevanjem „Ujutro rano" (Ujutro rano/ Brzi vlak se kreće / Hajdemo Ančice / Da beremo cvijeće). Djeca igraju kolo, a jedno dijete se kreće izvan kola, u određenom trenutku uzima drugo dijete iz kola koje je prethodno pozvano pa se kreće s njim kao u vlaku. Igra se dok sva djeca ne pređu iz kola u vlak. Djeci se ova igra s pjevanjem jako svidjela i svakodnevno pokazuju inicijativu za igranjem. Ponavlja se nekoliko puta. Odgajateljica uvodi u igru instrument def s ciljem osvješćivanja metra u pjesmi. Djeca sjede u krugu. Svaku kiticu jedno dijete udara metar u def. Kada se svi izredaju nastavlja se s plesanjem tako d dijete koje je lokomotiva svira u def. Primjećujemo da djevojčice Elena i Jana bez greške uspijevaju odsvirati metar.

 

Gospodin Kržak, zaposlenik HŽ-a, otac je Tare i Ree. U vrtić nam donosi nekoliko velikih slika vlakova - putničkih, remontnih, transportnih. Zahvaljujemo gospodinu Kržaku i pišemo mu zahvalnicu. Od slika izrađujemo tri velika plakata da nas podsjete što smo sve naučili o vlakovima. U projekt se uključila i obitelj Kelava jer Tomi jako voli vlakove. Poklanjaju vrtiću vlak s vagonima. Djeca su oduševljena. Tomi donosi i svoju slikovnicu „Vlakovi" koju zajedno čitamo u vrtiću.

 

Igramo se živog vlaka. Odgajateljica Martina Kovač je lokomotiva, a djeca vagoni. Određuje se dinamika igre - vlak se polako i teško vuče uzbrdo, veselo juri nizbrdo, naglo koči, polako staje i kupi putnika... Ova igra potiče djevojčicu Martu da poslaže stolice jednu iza druge. Iskorištavam situaciju i započinjem procesnu dramu pozivom djeci da se ukrcaju u čarobni vlak. Potičem djecu da prilikom vožnje pogledaju kroz zamišljeni prozor vlaka. Ovu situaciju svi prihvaćaju kao stvarnost. Kroz zamišljeni prozor gledamo neobičnu livadu na kojoj Luka primjećuje da se nešto miče iza grma. Silazimo s vlaka i pažljivo odlazimo vidjeti što je to. Iza grma (paravana) pronalazimo Emu, Ivana i Tomija koji se nisu željeli uključiti u igru. Djeca oduševljeno uzvikuju: „Pa to su patuljci!". Luka predlaže „patuljcima" (Emi, Ivanu i Tomiju) da pođu s nama na put, a oni pristaju. Nastavljamo s putovanjem sve dok se ne zaletim u veliki zapuh snijega. Potaknut filmom „Vlak u snijegu", Lovro poziva prijatelje da očiste snijeg papirnatim tanjurima. Na putu još pronalazimo malu životinjicu o kojoj se brine Elene, Nika pronalazi svoju mamu, bježimo od vukova i igramo se u neobičnom dvorcu. Nakon sat vremena igre u mašti, vlakom se vraćamo u vrtić.

 

Slikanje temperom omiljena je likovna aktivnost u našoj skupini. Stoga je velik interes djece za oslikavanjem plastičnih posuda koje ćemo kasnije spojiti u vlak. Mlađa djeca pažljivo bojaju buduće vagone pazeći da ne ostane neobojanih dijelova. Obojane plastične posude spajamo u nekoliko manjih vlakova. Odgajateljica Martina dodaje drvene osovine na kotačima tako da nastaju pravi vlakovi guralice. Dječak Alan primjećuje da nedostaje lokomotiva pa pronalazi sjajno rješenje - prvi vagon kvači o rep plastičnog psa koji vuče ostatak vlaka.

 

Budući da su djeca toliko zainteresirana, odgajateljica Martina nudi im još jednu pjesmicu o vlaku („Mali vlak"). Djeca odlično prihvaćaju novu pjesmicu. Sviđa im se jer je dinamična i lako pamtljiva. Ponavljamo je nekoliko puta na inzistiranje djece. Pri svakom novom ponavljanju drugo dijete je lokomotiva koja vuče ostatak djece - vagone za sobom.

 

Nakon dijaloškog čitanja slikovnice „Krećemo, molim!" Luka Š. odlučuje vezati otvorene kutije jednu za drugu što mu poprilično dobro ide, a posebice je dobar u vezivanju čvrstih čvorova . Dječak Marko mu se pridružuje. Djevojčice Helena i Marta traže po svim kutićima još kutija jer žele da vlak ima više vagona od onoga u slikovnici, a Fran je nabrojao devet. Petra od dvije kutije želi napraviti lokomotivu, Marta joj pomaže lijepiti. Pridružuje se mnogo djece koja sjedaju u vagone. Sven smatra da su potrebne putničke karte koje Marta odlazi izrezati i ispisivati cijenu. Dijele se uloge i kreće simbolička igra. Izmjenjuju se vlakovođe (Luka kaže „vođovođe") i putnici. Kasnije se vlak pretvara u teretni te ga djeca pune raznim kockama, kartonskim kutijama i sličnim. Igra intenzivno traje nekoliko dana, a mijenjaju se teret i putnici. Ovu aktivnost vodila je odgajateljica Svjetlana Kuserbanj.

 

U odgojno-obrazovni proces uvodimo enciklopediju „Vlakovi". Cijelo vrijeme su prisutni Marko (koji zahtijeva da mu se čita) i Tomislav, a Marta, Bruno, Hrvoje, Benjamin, Luka i Helena naizmjence prilaze. Najviše interesa pokazuju za moderne, brze vlakove te njihov način rada.

 

Kako su djeca već pogledala film „Vlak u snijegu" koji ih se vrlo dojmio, nudimo im likovni materijal da se kroz njega izraze jer uvijek vode razgovor ili o događajima iz filma, vlastitim doživljajima putovanja ili zajedničkom putovanju božićnim vlakom u Kloštar Podravski. Radovi su vrlo različiti, slikani s trudom i unutarnjim doživljajem. Pastelama su djeca oslikala nekoliko listova ih je to potaklo da osmisle cijelu priču o putovanju vlakom. Aktivnost traje nekoliko dana prije negoli je naša vlastita slikovnica gotova - oslikana i interpretirana, a na taj način povoljno smo utjecali i na razvoj jezičnih kompetencija.

 

U igru uvodimo didaktičku slagaricu Željeznički kolodvor. Ova slagarica utječe na razvoj logičkih vještina. Djecu je privukla i potakla na međusobno pomaganje, a osobito pohvaljujemo Alena (3,5g) koji je vrlo vješto slaže iako je zahtjevna i za petogodišnjake.

 

Projekt VLAKOVI još nije završen. Interes djece jača i slabi, a odgajatelji se prilagođavaju ritmu dječje znatiželje. Kulminirajući događaji ovog projekta bili su vožnja vlakom i posjet Tehničkom muzeju. Bitni ciljevi projekta su ostvareni, a to je utjecaj na cjelokupni razvoj djeteta, poticanje dječjeg tjelesnog i psihomotornog razvoja, intelektualnog razvoja, socioemocionalnog razvoja, razvoja govora i komunikacije.

 

 

Kliknite na sličicu da bi vidjeli veću sliku. Kliknite bilo gdje na veliku sliku ili upotrijebite tipku 'Esc' (escape) da bi zatvorili sliku. Koristite 'next' i 'previous' linkove ili tipke '<' ili '>' (tipke lijevo i desno) da pregledavate velike slike.

Vlakovi